ปลาซาลมอนแอตแลนติก นอร์เวย์ 5-6 กิโลกรัม

Product Code:
831610002

5-6 กิโลกรัม. / กระปุก