ปลาซาลมอนแอตแลนติก นอร์เวย์ 5-6 กิโลกรัม

Product Code: 831610002
Description
Sizes

5-6 กิโลกรัม. / กระปุก