ปลาซาลมอนแอตแลนติก นอร์เวย์ 4-5 กิโลกรัม

Product Code: 831610001
Description
Sizes

4-5 กิโลกรัม. / ชิ้น