ปลาดอรี่แล่ ไซส์L 170-220กรัมต่อชิ้น

Product Code:
831410002

1 กิโลกรัม. / แพ็ค
10 แพ็ค. / หีบ