หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ครึ่งฝา แช่แข็ง ขนาดใหญ่ (L)

Product Code: 831210002
Description
Sizes

1 กิโลกรัม. / แพ็ค