เนื้อซี่โครงนิวซีแลนด์ตัดแต่ง 7-8 ซี่ แช่แข็ง

Product Code: 821290008
Description
Sizes

700-800 กรัม. / ชิ้น