โอลเดนเบอเกอร์ มอสซาเรลล่าชีส

SKU: 770203
หมวดหมู่ย่อย

3 กิโลกรัม. / แท่ง
4 แท่ง. / หีบ