โอลเดนเบอเกอร์ เกาด้าชีส

code: 770201
หมวดหมู่ย่อย

3 กิโลกรัม. / แท่ง
4 แท่ง. / หีบ