คะวาน โรตี พาราทา เฟลคกี้ (แผ่นโรตีแช่แข็ง)

code: 531206
หมวดหมู่ย่อย

400 กรัม. / ห่อ

24 ห่อ. / หีบ