คะวาน โรตี พาราทา รสกระเทียม (แผ่นโรตีแช่แข็ง)

code: 531205
หมวดหมู่ย่อย

400 กรัม. / ห่อ

24 ห่อ. / หีบ