คะวาน โรตี คานัย มาเลเซีย (แผ่นโรตีแช่แข็ง)

code: 531202
หมวดหมู่ย่อย

480 กรัม. / ห่อ
20 ห่อ. / หีบ