ชาล์ว อีซี่พิซซ่า 4.1 ก.ก.

Product Code:
521207

4.1 กิโลกรัม. / กระป๋อง
3 กระป๋อง. / หีบ