ชาล์ว ดับเบิ้ลโทเมโท่เพสท์ 400 ก.

Product Code:
521206

400 กรัม. / กระป๋อง
24 กระป๋อง. / หีบ