ชาล์ว ดับเบิ้ลโทเมโท่เพสท์ 4.5 ก.ก.

Product Code: 521205
Description
Sizes

4.5 กิโลกรัม. / กระป๋อง
3 กระป๋อง. / หีบ