ชาล์ว ชอพท์โทเมโท่ 400 ก.

Product Code:
521204

400 กรัม. / กระป๋อง
24 กระป๋อง. / หีบ