ชาล์ว ชอพท์โทเมโท่ 2.55 ก.ก.

Product Code: 521203
Description
Sizes

2.55 กิโลกรัม. / กระป๋อง
6 กระป๋อง. / หีบ