ชาล์ว พีลด์โทเมโท่ 400 ก.

Product Code:
521202

400 กรัม. / กระป๋อง
24 กระป๋อง. / หีบ