ชาล์ว พีลด์โทเมโท่ 2.55 ก.ก.

Product Code:
521201

2.55 กิโลกรัม. / กระป๋อง
6 กระป๋อง. / หีบ