จามอนดอร์ เอ็กตร้า ไอเบอร์เรียนชอริโซ่ 1.4 กก.

code: 507209
หมวดหมู่ย่อย

1.4 กิโลกรัม. / แท่ง
6 แท่ง. / หีบ