จามอนดอร์ มิลเลเนียมแกรนรีเซิร์ฟวาเซอร์ราโนแฮมโบนเนสแอนด์สกินเลส 4.5 กก.

Product Code: 507205
Description
Sizes

4.5 กิโลกรัม. / ขา
2 ขา. / หีบ