จามอนดอร์ คันทรีไซด์ ไอเบอร์เรียนแฮมโบนเนสแอนด์สกินเลส

code: 507204
หมวดหมู่ย่อย

4 กิโลกรัม. / ขา
2 ขา. / หีบ