จามอนดอร์อคอร์นเบลลอตเต้ไอเบอร์เรียนแฮมโบเลสแอนด์สกินเลส 4.5 กก.

code: 507202
หมวดหมู่ย่อย

4.5 กิโลกรัม. / ขา
2 ขา. / หีบ