อลาวรี่ โพเซสเชดด้าชีส (ชนิดแผ่น) สไลซ์

Product code:

040102U     (500 g x 12 packs / 24 slices)

040103U     (1 kg x 6 packs / 48 slices)

040110U      (1 kg x 10 packs / 81 slices)

Product Code: