อลาวรี่ โพรเซสมอสซาเรลล่าชีสฟูด (ผลิตภัณฑ์สำหรับสอดไส้แซนวิชอบร้อน)

Product code:

780101U     (200 g x 60 packs)

Product Code: