อิมพีเรียล น้ำตาลทรายแดง 1 ก.ก.

Product Code:
140202U

1 กิโลกรัม. / ถุง
12 ถุง. / หีบ