อิมพีเรียล น้ำตาลก้อน 1 กิโลกรัม

Product Code:
140103

1 กิโลกรัม. / กล่อง
12 กล่อง. / หีบ