กัลบานี พรอสซีอุสโตครูโด คัมพังโนโลแฮม 6.25 กก.

SKU: 045602
หมวดหมู่ย่อย

6.25 กิโลกรัม. / ขา
4 ขา. / หีบ