กัลบานี กอร์กอนโซลา เออบอรีเนโต

SKU: 044301
หมวดหมู่ย่อย

1.5 กิโลกรัม. / ลูก
2 ลูก . / หีบ