กัลบานี เนยแข็ง ซันตาลูเซีย มอสซาเรลล่า

Product Code: 041162
Description
Sizes

125 กรัม. / ชิ้น
12 ชิ้น. / หีบ