กัลบานี เนยแข็ง กรานาพาดาโน

code: 041093
หมวดหมู่ย่อย

36 กิโลกรัม. / ลูก
1 ลูก. / หีบ