อาร์ลา มอสซาเลล่าชีส

code: 040302
หมวดหมู่ย่อย

2.3 กิโลกรัม. / แท่ง
8 แท่ง. / หีบ