อลาวรี่ โพรเซสเชดด้าชีส ชนิดห่อเดี่ยว (สไลซ์)

Product code:

047102U     (100 g / 6 Slices)

047106U     (100 g x 12 packs / 6 Slices)

040118U     (125 g x 12 packs / 6 Slices)

041117U     (125 g x 24 packs / 6 Slices)

047101U     (200 g x 12 packs / 12 Slices)

040115U     (250 g x 12 packs / 12 Slices)

040111U     (250 g x 24 packs / 12 Slices)

 

Product Code:
040115U