เดอร์บี้ เพสตรีมาการีนชนิดแผ่น 1 กก.

Product Code:
020802U

1 กิโลกรัม. / แผ่น
10 แผ่น. / หีบ