แดรี่โกลด์ คอมพาวบัตเตอร์จืด ชนิดแท่ง 5 กิโลกรัม

code: 020503U
หมวดหมู่ย่อย

5 กิโลกรัม. / แท่ง
1 แท่ง. / หีบ