แดรี่โกลด์ คอมพาวบัตเตอร์เค็ม ชนิดแท่ง 5 กิโลกรัม

code: 020502U
หมวดหมู่ย่อย

5 กิโลกรัม. / แท่ง
1 แท่ง. / หีบ