ดาเลีย มาการีนชนิดจืด 5 ก.ก.

Product Code:
020303U

1 แท่ง. / กล่อง
5 กิโลกรัม. / กล่อง