อิมพีเรียล ซอลท์เต็ด บัตเตอร์เบลนด์ (เนยผสมชนิดเค็ม) 10 กรัม

Product Code: 010258U, 010256U
Description
Dimensions:
10 กรัม x 6 ถ้วย x 24 แพ็ค, 10 กรัม x 6 ถ้วย x 60 แพ็ค