อลาวรี่ซีโร่ซอฟท์ ซอลท์เต็ด ซอฟท์ สเปรดดาเลิ้ล (ผลิตภัณฑ์เนยผสม ชนิดจืด)

Product code:

010155U     (125 g x 10 cups)

Product Code:
010151U