อลาวรี่ เนยแท้ชนิดเค็ม (แพ็ค 4 ถ้วย)

code: 010123U
Description

Product Code:

010162U     (10 g x 4 cups x 10 packs)

010136U     (10 g x 4 cups x 25 packs)

010182U     (10 g x 4 cups x 25 packs) – Carton Box