เชฟนรเศรษฐ จันทร์ผ่องแสง

เชฟชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำขนมและเบเกอรี่กว่า 15 ปี และเคยเป็นอาจารย์สอนเบเกอรี่ที่ UFM อีกด้วย