31/08/17
รางวัลบุคคลสัมมาชีพแห่งปี 2559

คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นบุคคลสัมมาชีพแห่งปี […]

08/12/15
แถลงข่าวงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2558

“คุณวีระยุทธิ์ กุศลส่งเสริม” (คนซ้าย ) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เคซีจี คอร์ปอเรชั่น ร่วมแถลงข่าวงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) […]

23/09/15
รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 2558

    “เคซีจี คอร์ปอเรชั่น” ได้รับรางวัลรองอันดับที่ 2 ในระดับอุตสาหกรรม จากผลงาน […]

14/09/15
เลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการ TICC

“เคซีจี คอร์ปอเรชั่น” ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป นม  เนย เนยแข็ง ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์บริโภครายใหญ่ในประเทศไทย  […]

31/08/15
“Thainess Pattaya Chef Challenge’15”

    “บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด” ผู้ผลิตคุกกี้  บิสกิต […]

23/06/15
เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ 2558

           “คุณดวงสมร   พันธุเสน” (คนกลาง) ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, “คุณลลานา […]