ร่วมงานกับเรา


ร่วมงานกับเราตำแหน่งว่าง

Apply
1
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บางนา) สาขาบางนา
Responsiblity

1. วางแผนการผลิตร่วมกับฝ่ายวางแผน
2. ดูและควบคุมกระบวนการผลิต ให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
3. ควบคุมดูแลการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้
4. ควบคุมดูแลการผลิตและการทำงานของหัวหน้างานแผนกคุ้กกี้ ให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ตรวจสอบ/จัดอบรมให้แก่พนักงานในฝ่ายตามแผนฝึกอบรมไว้อย่างเหมาะสม
6. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบประเมินการทำงานของพนักงานในฝ่ายให้เป็นไปตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
7. ควบคุม ดูแล และรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินการผลิตให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ ตามความเหมาะสม
8. ตรวจสอบใบสั่งผลิตใบสั่งผลิต ใบเบิกวัตถุดิบ ก่อนส่งฝ่ายคลังวัตถุดิบ
9. ตรวจสอบและสรุปใบสั่งผลิตก่อนส่งต้นทุน
10. จัดทำรายงานการผลิตในแต่ละเดือน
11. แก้ไขปัญหาและรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต แก่ผู้บังคับบัญชา
12. ประสานงานกับหน่วยงาน ภายใน/ภายนอกบริษัทฯ
13. ควบคุมการผลิตและการทำงานของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยควบคุมการทำงานล่วงเวลาเฉพาะที่จำเป็น
14. รายงาน/แจ้งปัญหาต่อผู้จัดการฝ่าย เมื่อพบปัญหาที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ตามความเหมาะสม
15. ตรวจสอบและควบคุมการผลิตตามหลัก GMP/HACCP/HALAL/ISO รวมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้กับพนักงานตามความเหมาะสม
1ุ6. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลืองานที่ได้รับมอบหมาย
17. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ GMP/HACCP/HALAL/ISO 
18. รับนโยบายบริษัท และนำไปส่งเสริมให้พนักงานไปปฏิบัติตาม
19. มีประสบการณ์ทำงานในด้านโรงงานผลิตอาหาร อย่างน้อย 3 ปี

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครงานได้ที่ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาบางนา 

ติดต่อ คุณยุพาพรรณ  โทรศัพท์ :  02-399-2143 

Apply
1
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาเชียงใหม่) เชียงใหม่
Responsiblity

– สุ่มตรวจสอบความสะอาด และสภาพโดยทั่วไป ภายในห้องขนส่ง บรรทุกสินค้า
– ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและอุณหภูมิสินค้าก่อนการจัดส่ง
– สุ่มตรวจสอบอุณหภูมิขนส่งสินค้าแบบแช่เย็น ตามความเหมาะสม
– รายงานปัญหาต่างๆ ให้กับหัวหน้าฝ่าย, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการฝ่าย ทราบ
– ให้ความร่วมมือและช่วยเหลืองานที่ได้รับมอบหมาย
– ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ส่งคืนจากลูกค้า
– จัดเก็บข้อมูลเอกสาร การตรวจสอบสภาพการขนส่ง
– ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ GMP, HACCP, HALAL, ISO / BRC
– ปฎิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่
คุณสุพรรณ โทรศัพท์ : 081-315-6186
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
75/4 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Required Qualifications

1. จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
2. มีความสามารถด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
3. มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทำงาน

Apply
1
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ Bangkok

ลักษณะงาน   :

 • ดูแลและจำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ติดต่อเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง
 • ตรวจสอบราคาสินค้าหน้าร้านและโปรโมชั่นต่างๆของคู่แข่งทั้งหมดในตลาดเป็นประจำ
 • นำเสนอสินค้าใหม่ให้สามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ ทั้งสินค้าที่ได้รับมอบหมายและสินค้าอื่นๆที่ไม่มีจำหน่ายในเขตลูกค้าที่ดูแล เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
 • สรุปยอดขายของลูกค้าในแต่ละเขตที่ดูแลและวิเคราะห์การขายพร้อมทั้งส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ดูแลช่องทางการขาย จัดหาพื้นที่ และนำเสนอสินค้าเข้าจำหน่าย พร้อมทั้งทำการวางบิลในกลุ่มสินค้า Consignment
 • ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสินค้าและใบคืนสินค้าให้มีความถูกต้อง ก่อนส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนการจัดรายการสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายและกีดกันคู่แข่งได้
 • เจรจาต่อรองกับทางคู่ค้า ในเรื่องต่างๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 • ร่วมคิดหาแนวทางอื่นๆที่สามารถช่วยกระตุ้นยอดขายและพัฒนาเขตลูกค้าที่ตนดูแลได้

 

คุณสมบัติ   :

 • ต้องมีประสบการณ์ด้านการขายในหน่วยงานที่เป็น Modern Trade และประสบการณ์ในสายงานFMCG 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Word, Excel, Power Point)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลรอบข้างได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมียานพาหนะส่วนตัว
Apply
1
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ Bangkok

Job Descriptions   :

 • Requirement/Job Descriptions:•At least 3 years working in Marketing Field (Brand Building70% and Promotion 30%)
 • Experienced in FMCG is preferable
 • Experienced in Retails Marketing
 • Very good skill in information analysis; both in quantity and quality
 • Very good Logical and Positive Thinking with very good Communication Skill
 • Develop and implement a marketing strategies for the products
 • Consider overall market conditions including market research and competitive analysis
 • Set pricing strategies to meet revenue and profitability goals
 • Develop sales tools and communication channels for products

Qualifications   :

 • Thai Nationality
 • Any genders, age not over 37 years old.
 • Bachelor Degree or Higher in Marketing, Business Administration or equivalent.
 • At least 3 years solid working experiences in marketing field (preferably FMCG)
 • Preferable TOEIC Score 500
 • Good Command in English: listening, speaking, reading and writing.