ร่วมงานกับเรา


ร่วมงานกับเราตำแหน่งว่าง

Apply
1
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ Bangkok

หน้าที่ความรับผิดชอบ

–  แนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้า

–  ขานสินค้าให้แก่ลูกค้า

–  จัดเรียงสินค้า

–  คอยดูสต็อกสินค้า

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

2. หากมีประสบการณ์ขายสินค้า หรือขับรถยนต์ (รถกระบะ) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีใจรักงานขายและบริการ กล้าแสดงออก

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต

 

 

Apply
1
Urbane Cuisine สาขา K-Village สุขุมวิท 26 Bangkok

หน้าที่และรายละเอียดงาน

-จัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

-จัดเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหารตามสูตรที่เตรียมไว้

-จัดส่งอาหารไปสาขาต่างๆที่รับผิดชอบอยู่

-ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2. สามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ มีใบขับขี่และรถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4. มีใจรักในการประกอบอาหาร และงานบริการ

 

 

Apply
1
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ Bangkok

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

– ตรวจสอบยอดขายและยอดสินค้าคืน

– วิเคราะห์ปัญหาของยอดขายและทำ CN

– Sale Forecast Accuracy 

– ตรวจสอบ Stock สินค้าคงคลังที่โรงงาน และ DC

– ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อติดตามแผนการระบายสินค้าใกล้หมดอายุ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 – 3 ปี 

3. มีทักษะการคำนวณตัวเลข และจัดทำข้อมูล

4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี

5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานการขายได้เป็นอย่างดี

6. มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำข้อมูล และประสานงานกับแผนกต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

7. ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

Apply
1
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ Bangkok

ลักษณะงาน   :

 • ดูแลและจำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ติดต่อเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง
 • ตรวจสอบราคาสินค้าหน้าร้านและโปรโมชั่นต่างๆของคู่แข่งทั้งหมดในตลาดเป็นประจำ
 • นำเสนอสินค้าใหม่ให้สามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ ทั้งสินค้าที่ได้รับมอบหมายและสินค้าอื่นๆที่ไม่มีจำหน่ายในเขตลูกค้าที่ดูแล เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
 • สรุปยอดขายของลูกค้าในแต่ละเขตที่ดูแลและวิเคราะห์การขายพร้อมทั้งส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ดูแลช่องทางการขาย จัดหาพื้นที่ และนำเสนอสินค้าเข้าจำหน่าย พร้อมทั้งทำการวางบิลในกลุ่มสินค้า Consignment
 • ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสินค้าและใบคืนสินค้าให้มีความถูกต้อง ก่อนส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนการจัดรายการสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายและกีดกันคู่แข่งได้
 • เจรจาต่อรองกับทางคู่ค้า ในเรื่องต่างๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 • ร่วมคิดหาแนวทางอื่นๆที่สามารถช่วยกระตุ้นยอดขายและพัฒนาเขตลูกค้าที่ตนดูแลได้

 

คุณสมบัติ   :

 • ต้องมีประสบการณ์ด้านการขายในหน่วยงานที่เป็น Modern Trade และประสบการณ์ในสายงานFMCG 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Word, Excel, Power Point)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลรอบข้างได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมียานพาหนะส่วนตัว
Apply
1
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ Bangkok

Job Descriptions   :

 • Requirement/Job Descriptions:•At least 3 years working in Marketing Field (Brand Building70% and Promotion 30%)
 • Experienced in FMCG is preferable
 • Experienced in Retails Marketing
 • Very good skill in information analysis; both in quantity and quality
 • Very good Logical and Positive Thinking with very good Communication Skill
 • Develop and implement a marketing strategies for the products
 • Consider overall market conditions including market research and competitive analysis
 • Set pricing strategies to meet revenue and profitability goals
 • Develop sales tools and communication channels for products

Qualifications   :

 • Thai Nationality
 • Any genders, age not over 37 years old.
 • Bachelor Degree or Higher in Marketing, Business Administration or equivalent.
 • At least 3 years solid working experiences in marketing field (preferably FMCG)
 • Preferable TOEIC Score 500
 • Good Command in English: listening, speaking, reading and writing.