ร่วมงานกับเรา

พนักงานเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่นให้การส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาและก้าวหน้าทางอาชีพ  และให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่ดี เหมาะสมกับสภาพสังคมและความเป็นอยู่

    ซึ่งเรากำลังต้องการบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น  ใส่ใจ  และสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร  มาร่วมสรรค์สิ่งดีๆ   ให้องค์กรของเราก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน….

ตำแหน่งว่าง

Responsiblity

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ตรวจสอบความพร้อมต่างๆในฝ่าย เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนที่กำหนด โดยควบคุมตรวจสอบพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบคุณภาพของบริษัท
  • ปรับปรุงวิธีการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการทำงานที่มีความปลอดภัย  
  • ติดตามปัญหา กำหนดวิธีการแก้ไข / ป้องกัน การ Complain และ
  • ลดต้นทุนการผลิตด้วยการปรับปรุงวิธีการทำงาน และพัฒนาบุคลากรในฝ่าย
Required Qualifications

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ด้านการจัดทำระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001
  • มีทักษะ ในการทำ Process Improvement , Lean ,Efficiency Improvement
  • มีความสามารถในการบริหารคนจำนวนมากได้
  • สามารถนำทีมงานให้บรรลุเป้าหมายได้
  • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
  • มีความคิดเชิงระบบ

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด

3059–3059/1–3 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก
เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260

+66 (0) 2 332 8040 (Mon - Fri 8:00 -18:00)
088-0057763
+66 (0) 2 331 6911
sivalai.c@kcgcorporation.com, pawat.t@kcgcorporation.com, Atthawit.A@kcgcorporation.com