ร่วมงานกับเรา

พนักงานเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่นให้การส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาและก้าวหน้าทางอาชีพ  และให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่ดี เหมาะสมกับสภาพสังคมและความเป็นอยู่

    ซึ่งเรากำลังต้องการบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น  ใส่ใจ  และสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร  มาร่วมสรรค์สิ่งดีๆ   ให้องค์กรของเราก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน….

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด

3059–3059/1–3 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก
เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260

+66 (0) 2 332 8040 (Mon - Fri 8:00 -18:00)
088-0057763
+66 (0) 2 331 6911
sivalai.c@kcgcorporation.com, pawat.t@kcgcorporation.com, Atthawit.A@kcgcorporation.com