โอลเดนเบอเกอร์

OLDENBURGER เป็นสินค้าที่จัดจำหน่ายทั่วโลกมาอย่างยาวนาน และเป็นตัวแทนของสินค้าคุณภาพเยี่ยมที่ผลิตจากเยอรมัน
ด้วยการผลิตที่ใช้น้ำนมคุณภาพสูง ภายใต้สภาพแวดล้อมการผลิตแบบธรรมชาติในแถบตอนเหนือของเยอรมัน และความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิต สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างมาตรฐานระดับสูงในการผลิตสินค้าของOLDENBURGER ที่ตอบสนองความต้องการของเราและลูกค้าได้อย่างลงตัว


All Products