วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร

hwc
เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับการกินอาหารที่
ทุกคน ทำงานด้วยใจรักในศาสตร์และศิลปะของอาหารและความเป็นมืออาชีพ
ผสมผสานทั้งศาสตร์ (ความรู้ ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพ)
และศิลป์ (ความคิดและจิตใจที่สร้างสรรค์) ของอาหาร
คิดค้น พัฒนา ผลิต จัดหาอาหารที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก อย่างผู้ที่รู้จริงในเรื่องอาหาร พร้อมทั้งสรรหาเรื่องราวและที่มาของอาหาร (food story) อย่างใส่ใจเพื่อสร้างสุนทรียภาพในการกินอาหารให้กับทุกคน

hwc-dia