สัมมนาชีส

มอรีน แลม ฑูตพาณิชย์อาวุโสประจำภูมิภาคอาเซียน และอัครราชฑูต (พาณิชย์) ประจำประเทศไทย เชิญ นีล วิลเลียม กูรูด้านชีส จัดงานสัมมนา “Australian Cheese Please”    โดยมี ตง ธีระนุสรณ์กิจ แห่ง เคซีจี กิมจั๊วกรุ๊ป ให้คำแนะนำ