ลงนามแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่าง KCG Excellence Center กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณลลานา ธีระนุสรณ์กิจ (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (KCG Excellence Center) ของ บริษัท  กิมจั๊กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าสินค้าอาหารสำเร็จรูปและเนยแข็งระดับโลก ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภคที่มีคุณภาพรายใหญ่ในประเทศไทย อาทิ เนยและเนยแข็ง “อลาวรี่” บิสกิต “อิมพีเรียล” น้ำผลไม้เข้มข้น “ซันควิก” ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี (คนที่ 3 จากซ้าย) คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เซ็นสัญญาลงนามความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการทำงานจริงของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ณ ห้องประชุม 5502 ชั้น 5 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์