“เคซีจี กิมจั๊วกรุ๊ป” บริจาคเงินและผลิตภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2554

 “คุณตง  ธีระนุสรณ์กิจ” (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และ “คุณดำรง วิภาวัฒนกุล” (ขวาสุด) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ  เคซีจี  กิมจั๊วกรุ๊ป (KCG – Kim Chua Group) ผู้นำเข้าสินค้าอาหารสำเร็จรูป เนยและเนยแข็งระดับโลกจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภครายใหญ่ในประเทศไทย อาทิ บิสกิต “อิมพีเรียล” เนยและเนยแข็ง “อลาวรี่” น้ำผลไม้เข้มข้น “ซันควิก” ฯ มอบเงินสด  และผลิตภัณฑ์ “อิมพีเรียล”  รวมมูลค่ากว่า  244,400 บาท เพื่อร่วมสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางโครงการ “ครอบครัวข่าว  3  ช่วยผู้ประสบอุทกภัย  ปี  54”

     “คุณภูมินทร์  ธีระนุสรณ์กิจ”  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายต่างประเทศ   เคซีจี  กิมจั๊วกรุ๊ป (KCG – Kim Chua Group)  มอบเงินจำนวน  100,000  บาท  เพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ กระทรวงพาณิชย์