แลมบ์เวสตัน จัดฝึกอบรมให้ความรู้สินค้ามันฝรั่งแช่แข็ง แก่พนักงาน เคซีจี กิมจั๊วกรุ๊ป

     “แลมบ์เวสตัน” ผู้ผลิตมันฝรั่งแช่แข็ง จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ ฝ่ายการตลาด บริษัท เคซีจี กิมจั๊วกรุ๊ป จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้ามันฝรั่งแช่แข็ง (เฟรนช์ฟราย) แลมบ์เวสตัน แก่พนักงานฝ่ายขายและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวม 100 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้เข้าใจในตัวสินค้าและมั่นใจในคุณภาพของมันฝรั่งแช่แข็ง (เฟรนช์ฟราย)  แลมบ์เวสตัน ส่งตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นเฟรนช์ฟรายที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในหลายประเทศทั่วโลก โดยมี คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคซีจี กิมจั๊วกรุ๊ป ให้เกียรติมาเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 ก.ย. 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค