ตัวแทนจาก Halal Institute in Muslim World League (Rabitah) เยี่ยมชมโรงงานยูไนเต็ด แดรี่ฟูดส์ (เทพารักษ์)

Halal

     “คุณวีระยุทธิ์  กุศลส่งเสริม” (คนที่ 2 จากขวา)  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เคซีจี  กิมจั๊วกรุ๊ป, “คุณศรีสุคนธ์  ศักดิ์กำจร” (คนซ้ายสุด) ผู้จัดการโรงงาน(อาวุโส)  และ  “คุณฐาณิญา (ฟาติมะห์) พันทวี” (คนขวาสุด) ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านระบบคุณภาพ ฮาลาล และสิ่งแวดล้อม  บริษัท ยูไนเต็ดแดรี่ฟูดส์  จำกัด   ให้การต้อนรับ  “Mr. Husni Hamad” (คนกลาง) Halal standards Institute  of   Thailand  ตัวแทนจาก Halal Institute in Muslim World League (Rabitah) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้องค์กรความร่วมมืออิสลามและในฐานะองค์กรมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก (OIC) และผู้บริหารกับทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงงานยูไนเต็ดแดรี่ฟูดส์ (เทพารักษ์)  ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร KCG Excellence Center และกระบวนการผลิตเนยและชีส ณ โรงงาน “ยูไนเต็ดแดรี่ฟู้ดส์(เทพารักษ์)” ซึ่งมีการใช้เครื่องจักรใหม่คุณภาพสูง ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008,GMP CODEX,HACCP, HALAL และ HAL-Q ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบที่มีการนำมาตรฐาน HAL-Q มาประยุกต์ใช้อย่างสมบูรณ์ ทำให้กระบวนการผลิตและสินค้าได้ตรงตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปและกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมมากยิ่งขึ้น  เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน  2556  ที่ผ่านมา…